Visie

Ons doel is het kweken van gezonde volle planten voor het vormen van hagen, wolken en groenstructuren op een milieubewuste teeltwijze.

We kweken groenblijvende planten tot 200cm. Sinds enkele jaren hanteren we een grotere plantafstand zodat planten ten volle kunnen ontwikkelen. Onze planten krijgen elk jaar één tot twee snoeibeurten al naargelang de soort, zodat mooie gevulde planten ontstaan. Ook aan het wortelgestel wordt de nodige aandacht besteed, de planten zijn ondersneden en/of verplant om een goed wortelgestel te vormen zodat we een maximale hergroei kunnen garanderen.

Gezonde planten kweken kan enkel maar op een gezonde en voedzame bodem. Het bodemleven is hierin onontbeerlijk. Een gezond bodem zorgt immers voor gezonde planten die veel minder gevoelig zijn aan ziekten en plagen. We proberen dan ook het bodemleven en de natuur zo min mogelijk te belasten. Na een teelt van 3 à 4 jaar wordt er een jaar groenbemester ingezaaid om de bodem te laten rusten. We verrijken de grond zo veel als mogelijk met natuurlijke materiaal als groencompost en stalmest.

Na het aanplanten wordt er machinaal een mulchlaag uitgestrooid tussen de planten dit bevordert opnieuw het bodemleven en vermindert sterk de onkruiddruk. Ook zorgt deze beschermlaag ervoor dat de grond niet dichtslaat tijdens natte winters of snel uitdroogt in droge zomers.

Ook worden lege stukken in de kwekerij steeds ingezaaid met bloemenmengsels, kopakkers en rijpaden met gras. Op deze manier hoeven we deze ook niet chemisch onkruidvrij te houden. Daar waar toch een chemische behandeling noodzakelijk is maken we gebruik van een laag volume systeem om een zo ons verbruik verder te beperken.

Al deze maatregelen heeft ervoor gezorgd dat we het gebruik van chemische middelen sterk hebben kunnen verminderen de voorbije jaren. Ook zorgt een goed bodemleven en voldoende organische materiaal ervoor dat het gebruik van kunstmest vermindert en water beter wordt vastgehouden tijdens droge periodes.

Door te investeren in gps-techniek kunnen we de planten op de centimeter nauwkeurig uitzetten op onze percelen. Snoeien, ondersnijden, rond steken kan allemaal met dezelfde nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Zware fysieke arbeid wordt overgenomen door hedendaagse machines met een aangenaam werkcomfort.

Droge zomers hebben ervoor gezorgd dat we ook ons waterbeheer hebben aangepast. Door peil gestuurde drainagesystemen kunnen we meer water vasthouden op onze percelen. Overstap naar een zuinige druppelbevloeing staan in het vooruitzicht.

Op deze manier hopen we ons steentje bij te dragen aan de huidige problematiek rond bijensterfte, milieubelasting, droogte ... En niet in minst voor onze eigen gezondheid.